IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Програмування мікроконтролерних систем на базі ядра ARM7 на мові С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікроконтролерні системи автоматики та управління" для студентів напряму підготовки 6.050102 – "Комп'ютерна інженерія"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)