IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Програмування паралельних процесів. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму підготовки 6.050102 –“Комп’ютерна інженерія” 6.050103 – „Програмна інженерія”

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)