IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Основи педагогіки. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів за напрямами підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 ―Фінанси і кредит денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)