IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

3D моделювання технічних об’єктів засобами системи КОМПАС. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ”Основи САПР” для студентів напряму підготовки 6.050502 „Інженерна механіка” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)