IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Соціальна психологія. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)