IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Безпека інформації. Методичні вказівки для самостійної роботи та для виконання лабораторних робіт з дисципліни ―Безпека програм та даних для студентів за напрямом підготовки 6.050102 ―Комп’ютерна інженерія та 6.050103 ―Програмна інженерія

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)