IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля. Методичні вказівки до практичних робіт для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 0701 – Транспорт і транспортна інфраструктура за напрямом 6.070106 – Автомобільний транспорт

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)