IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання. Методичні вказівки до практичних занять та виконання курсової роботи для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” для спеціальностей: 6.050502 – технологія машинобудування; 6.050503 – металорізальні верстати та системи; 6.070106 – автомобілі та автомобільне господарство

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)