IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня “бакалавр” для спеціальностей: 6.050502 – технологія машинобудування; 6.050503 – металорізальні верстати та системи; 6.050504 – технології та устаткування зварювання; 6.05050316 – обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування; 6.070106 – автомобілі та автомобільне господарство

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)