ISSN 2415-363X

№ 3 (15)

 

Recent Submissions

  • Філіпова, Н. В. (Чернігів : Вид-во ЧДІЕУ, 2012)
    В статті досліджено роль банківських інвестицій в державно-приватному партнерстві. Визначено важливість банківського сектору в розвитку економіки країни. Виділено три форми взаємовідносин держави та приватного сектору ...
  • Кунденко, А. В.; Мороз, Н. В.; Логвиненко, А.І. (2012)
    Стаття присвячена проблемі використання інноваційної стратегії при реалізації процесів антикризового управління організацією. Досліджено види криз та їх характеристики, визначено антикризові стратегії, які мають інноваційний ...
  • Селінний, М. М. (Чернігів: ЧДІЕУ, 2012)
    У статті розглянуті основні види диверсифікації виробництва. Визначені стратегічні напрями диверсифікації підприємств цукробурякової галузі, що полягають в урізноманітненні видів діяльності підприємств цукробурякової галузі ...