IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Основи техніки релейного захисту та автоматики: методичні вказівки до розрахунково-графічної та самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)