ISSN 2415-363X

Товстоліс А. І.: наукові статті

 

Recent Submissions

  • Товстоліс, А. І. (Іваново: МАРКОВА АД, 2014)
    У статті розглянуто основні підходи до визначення поняття „бідність”, показники масштабів бідності, особливості бідності в Україні та сформовано основні напрями державної політики з підвищення рівня життя населення.
  • Товстоліс, А. І. (Чернігів: ЧНТУ, 2013)
    У статті розглянуто поняття соціальної справедливості, як найважливішого фактору ефективного розвитку суспільства. Проаналізована необхідність проведення соціальної політики, скерованої на подолання нерівності. Розглянуті ...
  • Калінчик, М. В.; Товстоліс, А. І. (Чернігів: ЧНТУ, 2013)
    Рассмотрены проблемы выбора оптимальных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. Доказано, что высоких хозяйственных результатов предприятие может достичь лишь при условии использования эффективных каналов сбыта своей ...