IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Аналітичні характеристики стану цукрової промисловості України

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Онищук, Ю. В.
dc.date.accessioned 2015-09-22T12:38:53Z
dc.date.accessioned 2017-07-07T17:31:19Z
dc.date.available 2015-09-22T12:38:53Z
dc.date.available 2017-07-07T17:31:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/13924
dc.description Онищук, Ю. В. Аналітичні характеристики стану цукрової промисловості України / Ю. В. Онищук // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – C. 406-415. en_US
dc.description.abstract Сучасний етап функціонування цукрової промисловості України, що характеризується наявністю багатьох особливостей, сформованих її трансформацією на національному та глобальному рівнях, поглибленням процесів інтеграції та загострення викликів сучасності, вимагають детального аналізу поточного стану галузі й оцінювання тенденцій її розвитку. Проведений аналіз ефективності розвитку цукрової промисловості України в розрізі сировинно-технологічного, економічного та соціально-екологічного аспектів виявив, що функціонування в умовах трансформації мінливими характеристиками, які набувають вигляду періодичних коливань, а параметри її розвитку не мають уставленої прогресивної тенденції, тобто розвиток галузі є неефективним. Це дослідження дозволило виявити основні проблеми розвитку, вирішення яких набуває першочергової актуальності. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів: ЧНТУ en_US
dc.relation.ispartofseries Проблеми і перспективи економіки та управління; № 4 (4)
dc.subject цукрова промисловість en_US
dc.subject ефективність en_US
dc.subject розвиток en_US
dc.subject ефективність розвитку en_US
dc.subject аналіз en_US
dc.subject тенденція en_US
dc.subject sugar industry en_US
dc.subject efficiency en_US
dc.subject development en_US
dc.subject efficiency of development en_US
dc.subject analysis en_US
dc.subject trend en_US
dc.subject сахарная промышленность en_US
dc.subject эффективность en_US
dc.subject развитие en_US
dc.subject эффективность развития en_US
dc.subject анализ en_US
dc.subject тенденция en_US
dc.title Аналітичні характеристики стану цукрової промисловості України en_US
dc.title.alternative Analytical characteristics of Ukraine sugar industry en_US
dc.title.alternative Аналитические характеристики состояния сахарной промышленности Украины en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 The current phase of the sugar industry of Ukraine, which is characterized by a number of features formed its transformation at the national and global levels, deepen the process of integration and socio-political challenges of our time, requires a detailed analysis of the current state of the industry and assess trends in its development. The analysis of the efficiency of the sugar industry in Ukraine in terms of raw technological, economic, social and environmental aspects have found that operation under transformation describes the changing characteristics that become kind of periodic oscillations, and the parameters of its development haven’t appointed a progressive trend, so industry development is ineffective. The study revealed major development challenges, the resolution of which takes priority. en_US
dc.description.abstractalt2 Сучасний етап функціонування цукрової промисловості України, що характеризується наявністю багатьох особливостей, сформованих її трансформацією на національному та глобальному рівнях, поглибленням процесів інтеграції та загострення викликів сучасності, вимагають детального аналізу поточного стану галузі й оцінювання тенденцій її розвитку. Проведений аналіз ефективності розвитку цукрової промисловості України в розрізі сировинно-технологічного, економічного та соціально-екологічного аспектів виявив, що функціонування в умовах трансформації мінливими характеристиками, які набувають вигляду періодичних коливань, а параметри її розвитку не мають уставленої прогресивної тенденції, тобто розвиток галузі є неефективним. Це дослідження дозволило виявити основні проблеми розвитку, вирішення яких набуває першочергової актуальності. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record