IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Соціально-економічні особливості розвитку туристичної індустрії в Чернігівській області

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Романова, А. А.
dc.date.accessioned 2015-09-22T12:38:53Z
dc.date.accessioned 2017-07-07T21:21:17Z
dc.date.available 2015-09-22T12:38:53Z
dc.date.available 2017-07-07T21:21:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/14080
dc.description Романова, А. А. Соціально-економічні особливості розвитку туристичної індустрії в Чернігівській області / А. А. Романова // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 3 (7). – C. 96-102. en_US
dc.description.abstract Визначено систему показників, що об’єктивно характеризує розвиток в’їзного та внутрішнього туризму в Чернігівській області та місті Чернігові. Зроблено аналіз туристичних потоків за роками та країнами, громадяни яких відвідують Чернігівську область. На основі порівняння регіональних показників із загальноукраїнськими виокремлено соціально-економічні особливості розвитку туристичної галузі в Чернігівському регіоні. Обґрунтовано фактори, що впливають на соціально-економічні показники розвитку туристичної індустрії в Чернігівській області. Крім того, запропоновано рекомендації щодо перспективного розвитку туристичної індустрії в Чернігівській області. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів: ЧНТУ en_US
dc.relation.ispartofseries Проблеми і перспективи економіки та управління; № 3 (7)
dc.subject туристична індустрія en_US
dc.subject в’їзний туризм en_US
dc.subject виїзний туризм en_US
dc.subject візитер en_US
dc.subject туристичний продукт en_US
dc.subject туристичний збір en_US
dc.subject Чернігівська область en_US
dc.subject tourist industry en_US
dc.subject inbound tourism en_US
dc.subject outbound tourism en_US
dc.subject visitor en_US
dc.subject tourist product en_US
dc.subject tourist tax en_US
dc.subject Chernihiv region en_US
dc.subject туристическая индустрия en_US
dc.subject въездной туризм en_US
dc.subject выездной туризм en_US
dc.subject визитер en_US
dc.subject туристический продукт en_US
dc.subject туристический сбор en_US
dc.subject Черниговская область en_US
dc.title Соціально-економічні особливості розвитку туристичної індустрії в Чернігівській області en_US
dc.title.alternative Socio-economic characteristics of tourism industry development in the Сhernihiv region en_US
dc.title.alternative Социально-экономические особенности развития туристической индустрии в Черниговской области en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 The system of indicators that impartially define the development of inbound and domestic tourism in Chernihiv and Chernihiv region has been determined. The analysis of tourist flows by years and countries, whose citizens visit Chernihiv region, has been fully conducted. The social and economical characteristics of tourism industry development in Chernihiv region have been identified on the basis of regional and state figures comparison. The factors influencing social and economical indicators of tourist industry development in Chernihiv region have been reasoned. Moreover, the recommendations for perspective development of tourist industry in Chernihiv region have been offered. en_US
dc.description.abstractalt2 Определена система показателей, которая объективно характеризует развитие въездного и внутреннего туризма в Черниговской области и городе Чернигове. Проведен анализ туристических потоков по годам и странам, граждане которых посещают Черниговскую область. На основе сравнения региональных показателей с общеукраинским выделены социально-экономические особенности развития туристической отрасли в Черниговском регионе. Обоснованно факторы, влияющие на социально-экономические показатели развития туристической индустрии в Черниговской области. Кроме того, предложены рекомендации для перспективного развития туристической индустрии в Черниговской области. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record