ISSN 2415-363X

Хоменко І. О.: монографії

 

Recent Submissions

  • Абакуменко, О. В.; Базілінська, О. Я.; Бурденко, І. М.; Гавриленко, Н. І.; Горшунова, І. В.; Дубина, М. В.; Жарій, Я. В.; Зеленська, О. О.; Ільчук, В. П.; Кальченко, О. М.; Коваленко, Л. О.; Коренний, Е. А.; Кравчук, Г. В.; Лисенко, І. В.; Омеляненко, М. О.; Панченко, О. І.; Парубець, О. М.; Прокопенко, О. О.; Ревак, І. О.; Рогова, О. В.; Садчиков, В. С.; Сидоренко, І. В.; Сугоняко, Д. О.; Тарасенко, А. В.; Хоменко, І. О.; Шишкіна, О. В.; Шкарлет, С. М.; Штирхун, Х. І. (Ніжин : ФОП Лук‘яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015)
    В монографії досліджуються теоретико-прикладні засади фінансово-економічної безпеки різних економічних систем та суб‘єктів, які охоплюють проблеми формування фінансової безпеки держави, регіонів, суб‘єктів господарювання, ...
  • Хоменко, І. О. (Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011)
    У монографії особлива увага приділяється прогнозуванню транспортних потоків як ефективному інструменту управління підприємствами, розроблено ряд сезонних економіко-математичних моделей формування вантажопотоків, серед них ...
  • Ільчук, В. П.; Хоменко, І. О.; Лисенко, І. В. (Чернігів: ЧДТУ, 2013)
    У монографії досліджено теоретичні основи становлення та розвитку процесів кластеризації як прогресивної форми організації економічних зв’язків суб’єктів господарювання. Проаналізовано умови і фактори розвитку процесів ...
  • Ільчук, В. П.; Панченко, О. І.; Шишкіна, О. В.; Тарасенко, А. В.; Жарій, Я. В.; Кальченко, О. М.; Базилінська, О. Я.; Горшунова, І. В.; Дубина, М. В.; Кравчук, Г. В.; Ервін, В. І.; Парубець, О. М.; Коробко, В. І.; Прокопенко, О. О.; Садчиков, В. С.; Шпомер, Т. О.; Сидоренко, І. В.; Рогова, О. В.; Штирхун, Х. І.; Ланько, Л. В.; Хоменко, І. О.; Гнедіна, К. В. (Чернігів: ЦНТІ, 2014)