ISSN 2415-363X

Колівешко О. М.: наукові статті

 

Recent Submissions

 • Лень, В. С.; Колівешко, О. М. (2014)
  Досліджено сутність та зміст понять “екологічні збитки”, “екологічні витрати” та “екологічні втрати” з точки зору бухгалтерського обліку. Доведено, що поняття “екологічні збитки” є загальноекономічним і більш змістовним ...
 • Лень, В. С.; Колівешко, О. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2014)
  Досліджено зміст понять “екологічний облік”, “бухгалтерський екологічний облік”, “екологічний облік на підприємстві”. Доведено, що поняття “екологічний облік” є найбільш загальним, категоріальним поняттям наук про екологію ...
 • Лень, В. С.; Колівешко, О. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2015)
  Розглянуто місце обліку екологічної діяльності в системі бухгалтерського обліку. Обґрунтовано, що облік екологічної діяльності є підсистемою бухгалтерського обліку й здійснюється в межах фінансового та управлінського обліку. ...
 • Колівешко, О. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2013)
  Досліджено дефініцію “екологічні витрати” та наведено її визначення для цілей бухгалтерського обліку, під якою слід розуміти сукупність витрат за користування надрами та іншими природними ресурсами, плату за видобування ...
 • Колівешко, О. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2016)
  Проаналізовано динаміку та структуру фактично освоєних господарюючими суб’єктами України інвестицій та поточних витрат за видом економічної діяльності «Збирання, очищення та розподілення води». У результаті дослідження ...