IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Теорія стійкості руху автомобіля : методичні вказівки до лабораторних та виконання розрахунково-графічних робіт для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" за напрямом 6.070106 "Автомобільний транспорт"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)