IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Вища математика : завд. та метод. вказівки до виконання розрах. - граф. робіт, ІI семестр для студентів напряму підготовки спеціальності 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», 125 «Кібербезпека» денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)