IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Засоби технічної діагностики автомобілів : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студентів напряму підготовки 6.07010601 «Автомобільний транспорт» спеціальності 7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство».

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)