IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Основи технології виробництва і ремонту автомобілів : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студентів напряму підготовки 6.070106 спеціальності 7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)