IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Автоматизація підготовки пояснювальних записок до індивідуальних завдань : метод. вказівки здобувачам вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 «Електрична інженерія»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)