IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів : метод. вказівки до самост. роботи для підгот. магістрів за спец. 081 «Право», спеціалізацією "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)