IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Економіка туризму» для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напрям підготовки 6.140103 «Туризм» / уклад. К. Г. Бриль. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 21 с.

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)