IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Опорний конспект лекцій з курсу «Економіка і ціноутворення в галузі туризму» для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напрям підготовки 6.140103 «Туризм»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)