IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Англійська мова у сфері фізичного виховання, спорту і здоров'я : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030401 "Здоров'я людини". Частина 2

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шевченко, Ю. В.
dc.contributor.author Гречок, Л. М.
dc.date.accessioned 2018-06-12T10:24:56Z
dc.date.available 2018-06-12T10:24:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/16686
dc.description Англійська мова у сфері фізичного виховання, спорту і здоров'я : метод. вказ. до практ. занять для студ. напряму підготовки 6.030401 "Здоров'я людини". Частина 2 / уклад.: Ю. В. Шевченко, Л. М. Гречок. - Чернігів : ЧНТУ, 2018. - 76 с. en_US
dc.description.abstract Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять зі студентами другого курсу денної форми навчання спеціалізації „Здоров’я людини” та укладені відповідно до чинної навчальної програми з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”. Мета пропонованих методичних вказівок – сприяти формуванню професійно-орієнтованої компетенції в усному і писемному мовленні, що здійснюється в межах ситуативного професійного контексту. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title Англійська мова у сфері фізичного виховання, спорту і здоров'я : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030401 "Здоров'я людини". Частина 2 en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record