IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

English for lawyers : методичні вказівки з англійської мови за професійним спрямуванням для самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право»

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Литвин, С. В.
dc.contributor.author Гагіна, Н. В.
dc.contributor.author Лось, О.В.
dc.date.accessioned 2018-06-12T10:59:52Z
dc.date.available 2018-06-12T10:59:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/16689
dc.description English for lawyers : метод. вказ. з англ. мови за проф. спрямуванням для самост. роб. студ. спец. 081 «Право» / уклад.: С. В. Литвин, Н. В. Гагіна, О. В. Лось. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. - 50 с. en_US
dc.description.abstract Навчально-методичне видання спрямоване на поетапне самостійне вивчення тем, що стосуються основних галузей права, та сприяє розвитку професійної комунікативної компетенції. Запропонований матеріал охоплює основи договірного, трудового, деліктного, кримінального, комерційного англійського права, закону про компанії, судового процесу і арбітражу, міжнародного права. Кожний розділ базується на тексті для вивчаючого читання та післятекстових вправ, що дозволяють ознайомитися з професійною термінологією, поглибити знання з різних галузей права. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title English for lawyers : методичні вказівки з англійської мови за професійним спрямуванням для самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право» en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record