IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Соціокультурний підхід до історії як альтернатива історичному монізму

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шакун, Н. В.
dc.date.accessioned 2018-06-13T09:04:58Z
dc.date.available 2018-06-13T09:04:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/16722
dc.description Шакун, Н. В. Соціокультурний підхід до історії як альтернатива історичному монізму / Н. В. Шакун // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2018. - № 1 (11). - С. 110-115. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена аналізу методологічних засад дослідження історії. Розкрито теоретико-методологічний потенціал соціокультурного підходу як альтернативи парадигмі історичного монізму. Обґрунтовується думка про те, що сперта на соціокультурні чинники методологія історичного пізнання, дає можливість усвідомити субстанційну різноманітність історичної реальності. Встановлено, що у контексті соціокультурного підходу історія постає «мозаїкою» культур, кожна з яких виражає унікальний спосіб життя народу. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет en_US
dc.relation.ispartofseries ;№ 1 (11)
dc.subject методологія en_US
dc.subject історія en_US
dc.subject культура en_US
dc.subject соціокультурний підхід en_US
dc.subject історична реальність en_US
dc.subject методология en_US
dc.subject история en_US
dc.subject культура en_US
dc.subject социокультурный подход en_US
dc.subject историческая реальность en_US
dc.subject methodology en_US
dc.subject history en_US
dc.subject culture en_US
dc.subject socio-cultural approach en_US
dc.subject historical reality en_US
dc.title Соціокультурний підхід до історії як альтернатива історичному монізму en_US
dc.title.alternative Социокультурный подход к истории как альтернатива историческому монизму en_US
dc.title.alternative Sociocultural approach to history as an alternative to historical monism en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 Статья посвящена анализу методологических основ исследования истории. Раскрыт теоретико-методологический потенциал социокультурного подхода как альтернативы парадигме исторического монизма. Обосновывается мысль о том, что основанная на социокультурных факторах методология исторического познания дает возможность осознать субстанциональное разнообразие исторической реальности. Установлено, что в контексте социокультурного подхода история становится «мозаикой культур», каждая из которой выражает уникальный способ жизни народа. en_US
dc.description.abstractalt2 Analysis of historical events and phenomena from the standpoint of the sociocultural approach makes it possible to present history not as a "progress", but as a "journey" (borrowing) of cultural achievements that pass from people to people. The socio-cultural methodology of history includes the understanding of the multiplicity of those principles, on which basis the events narrative is possible. The leading motive in the philosophical interpretation of history is the consideration of the culture-making tradition, the uniqueness recognition and each people identity. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record