IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Економічний аналіз на підприємствах різних галузей. Частина 2. Торгівля : методичні вказівки з проведення практичних занять для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)