IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Теоретичні і практичні складові економічної безпеки в Україні

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Савченко, В. Ф.
dc.contributor.author Стойка, В. О.
dc.contributor.author Стойка, С. О.
dc.date.accessioned 2018-09-11T07:58:41Z
dc.date.available 2018-09-11T07:58:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/16877
dc.description Савченко, В. Ф., Стойка В. О., Стойка С. О. Теоретичні і практичні складові економічної безпеки в Україні / В. Ф. Савченко, В. О. Стойка, С. О. Стойка // Науковий вісник Полісся – 2018 – Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14) Ч. 1. – С. 16-21. en_US
dc.description.abstract У статті проведено аналіз з питань забезпечення економічної безпеки на сучасному етапі розвитку держави і суспільства. Охарактеризовано світовий досвід сьогодення, коли економіка все більше інтегрується у глобальні процеси. Досліджено внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці. Визначено основні завдання економічної безпеки в Україні. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.relation.ispartofseries Науковий вісник Полісся;№ 2 (14) Ч. 1
dc.subject економічна безпека en_US
dc.subject національна економіка en_US
dc.subject глобалізація en_US
dc.subject макрорівень en_US
dc.subject загрози en_US
dc.subject менеджмент en_US
dc.subject суспільство en_US
dc.subject Європейський Союз en_US
dc.subject economic security en_US
dc.subject National economy en_US
dc.subject globalization en_US
dc.subject macro level en_US
dc.subject threats en_US
dc.subject management en_US
dc.subject society en_US
dc.subject European Union en_US
dc.title Теоретичні і практичні складові економічної безпеки в Україні en_US
dc.title.alternative Тheoretical and practical compositions of economic security in Ukraine en_US
dc.type Article en_US
dc.description.abstractalt1 The article analyzes the issues of ensuring economic security at the present stage of state and society` development. Characterizes the world`s experience of the present, when the economy is increasingly integrated into global processes. The paper also investigates the internal and external threats to economic security and determines The main tasks of economic security in Ukraine. en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record