IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Методологія наукових досліджень : тексти лекцій для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальності 051 "Економіка", освітньої програми “Економіка довкілля та природних ресурсів” денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Дерій, Ж. В.
dc.contributor.author Зосименко, Т. І.
dc.date.accessioned 2019-01-09T15:16:54Z
dc.date.available 2019-01-09T15:16:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/17159
dc.description Методологія наукових досліджень : тексти лекцій для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеці. 051 "Економіка", освіт. програми “Економіка довкілля та природних ресурсів” денної форми навчання / Уклад.: Ж. В. Дерій, Т. І. Зосименко. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 113 с. en_US
dc.description.abstract Тексти лекцій з навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень” ставлять за мету розкрити закономірності проведення наукових досліджень, методику проведення, аналізу та обробки результатів, сформувати у магістрантів цілісну систему знань про науково-дослідну роботу. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title Методологія наукових досліджень : тексти лекцій для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальності 051 "Економіка", освітньої програми “Економіка довкілля та природних ресурсів” денної форми навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record