IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Біосигнали,сенсори та вимірювальні перетворювачі : методичні вказівки до виконання циклу лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050902 „Радіоелектронні апарати” та спеціальності „Телекомунікації та радіотехніка” усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)