IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Емпіричні методи програмної інженерії : методичнi рекомендації до виконання розрахункової роботи на тему „Комп’ютерні технології статистичної обробки даних” для підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 „Інженерія програмного забезпечення”

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)