IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Захист інформації в комп’ютерних системах : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)