IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Муніципальне право : метод. вказівки до семінар. занять для студентів спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність"

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Марущак, О. А.
dc.date.accessioned 2019-03-13T13:40:14Z
dc.date.available 2019-03-13T13:40:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/17296
dc.description Муніципальне право : метод. вказівки до семінар. занять для студентів спец. 262 "Правоохоронна діяльність" / уклад. О. А. Марущак. - Чернігів : ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ, 2019. - 40 с. en_US
dc.description.abstract Семінарські заняття з навчальної дисципліни «Муніципальне право» покликані сприяти поглибленому вивченню лекційного курсу, навчити студентів самостійно працювати з нормативно-правовими актами, вміти аналізувати їх, узагальнювати матеріал і самостійно робити науково обґрунтовані висновки. Тематика семінарських занять передбачає вивчення найбільш складних і найважливіших проблем навчального курсу. План кожного семінарського занять включає перелік теоретичних питань, винесених на обговорення, теми рефератів, питання для самостійного опрацювання, основні поняття по темі, а також список додаткової літератури. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ en_US
dc.title Муніципальне право : метод. вказівки до семінар. занять для студентів спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record