IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Операційні системи : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», 125 «Кібербезпека» денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)