IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Особливості проектування технологічного оснащення для деревообробки

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Сапон, С. П.
dc.contributor.author Ігнатенко, П. Л.
dc.date.accessioned 2019-05-20T09:57:03Z
dc.date.available 2019-05-20T09:57:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/17585
dc.description Сапон, С. П. Особливості проектування технологічного оснащення для деревообробки / С. П. Сапон, П. Л. Ігнатенко, В. Журко // Технічні науки та технології. – 2018. – № 2 (12). – С. 76-85. en_US
dc.description.abstract Актуальність теми дослідження. Підвищення рівня оснащеності виробничих процесів деревообробки сучасним прогресивним технологічним оснащенням є одним з ефективних шляхів підвищення продуктивності та поліпшення показників якості виробів із деревини та меблів. Постановка проблеми. Точність орієнтування, базування та надійність закріплення дерев’яних виробів та меблів при обробці досягається завдяки використанню засобів технологічного оснащення. Тому розробка високотехнологічних засобів технологічного оснащення для деревообробки та меблевого виробництва є актуальним завданням з погляду забезпечення високої ефективності процесів механічної обробки виробів із деревини та матеріалів на її основі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині є значна кількість літератури з проектування технологічного оснащення механоскладального виробництва, проте література, в якій би було висвітлено питання обґрунтованого вибору та проектування засобів технологічного оснащення для деревообробки, відсутня. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Процеси деревообробки порівняно з процесами механічної обробки в машинобудуванні мають свої особливості, передусім пов’язані з особливими технологічними власти-востями деревини та матеріалів на її основі, особливостями схем обробки та технологічними можливостями дере-вообробного устаткування. У зв’язку з цим вибір, умови раціональної експлуатації універсальних, методика проектування спеціальних засобів технологічного оснащення для механічної обробки елементів дерев’яних виробів та меблів також мають свої особливості. Метою статті є аналіз особливостей проектування засобів технологічного оснащення для механічної обробки елементів дерев’яних виробів та меблів. Виклад основного матеріалу. Вперше дано загальне визначення та здійснена перша спроба класифікації технологічного оснащення для деревообробки та меблевого виробництва. Сформульовано основні вимоги та дано визначення видів технологічного оснащення для деревообробки за призначенням. Проаналізовано етапи розроблення технологічного оснащення для деревообробки. Систематизовано відмінності технологічного оснащення для деревообробки порівняно з технологічним оснащенням для механоскладального виробництва. Висновки відповідно до статті. Уперше дано загальне визначення та наведена класифікація технологічного оснащення для деревообробки та меблевого виробництва. Виявлені та систематизовані особливості технологічного оснащення для деревообробки дають змогу в подальшому їх враховувати при розробці сучасних методик їх обґрунтованого вибору та проектування. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.subject технологічне оснащення en_US
dc.subject проектування en_US
dc.subject деревообробка en_US
dc.subject меблеве виробництво en_US
dc.title Особливості проектування технологічного оснащення для деревообробки en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record