IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фосфорилювання шкаралуп волоських горіхів для підвищення ефективності очищення водних розчинів

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ковальчук, А. І.
dc.contributor.author Почечун, Т. П.
dc.contributor.author Галиш, В. В.
dc.contributor.author Трус, І. М.
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:51:27Z
dc.date.available 2019-05-22T08:51:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/17605
dc.description Ковальчук, А. І. Фосфорилювання шкаралуп волоських горіхів для підвищення ефективності очищення водних розчинів / А. І. Ковальчук, Т. П. Почечун, В. В. Галиш, І. М. Трус // Технічні науки та технології. – 2018. – № 2 (12). – С. 236-244. en_US
dc.description.abstract Актуальність теми дослідження. Проблема забруднення водних об’єктів актуальна для всіх регіонів України. Тому пріоритетним напрямком є залучення «зелених технологій» для забезпечення екологізації виробництв. Постановка проблеми. На сьогоднішній день не існує ефективних способів переробки твердих рослинних відходів, тому необхідно розробити нові ефективні способи їх утилізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, включаючи використання як сорбентів різних рослинних матеріалів у необробленому стані. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Фосфорилювання рослинних відходів в умовах невисоких температур для забезпечення високої сорбційної ємності. Постановка завдання. Розробка способу хімічного модифікування шкаралуп волоських горіхів різного фракційного складу з використанням ортофосфатної кислоти. Виклад основного матеріалу. Розроблено спосіб одержання фосфорильованих лігноцелюлозних сорбентів із відходів агропромислового комплексу, а саме подрібнених шкаралуп волоських горіхів. Визначено вміст основних компонентів у вихідній сировині та її сорбційні властивості залежно від фракційного складу. Показано, що зменшення фракційного складу рослинного матеріалу має позитивний вплив на його поглинальну здатність. Досліджено вплив умов хімічного модифікування, а саме концентрації ортофосфатної кислоти та тривалості обробки, на вихід фосфорильованого лігноцелюлозного продукту, його сорбційну здатність щодо метиленового синього та статичну обмінну ємність за 0,1 Н NaOH. Показано, що збільшення кількості неорганічної кислоти при тривалості процесу модифікування 60 хв призводить до зменшення виходу продукту на 10–20 %. Максимальне збільшення статичної обмінної ємності спостерігається при підвищенні тривалості обробки до 120 хв. Ефективність вилучення метиленового синього з водного розчину підвищується до 42 % зі збільшенням тривалості процесу фосфорилювання до 180 хв. Висновки відповідно до статті. Одержано рівняння регресії, що адекватно описують процес одержання сорбентів, встановлено оптимальні параметри, які забезпечують одержання кінцевих продуктів із високими сорбційними характеристиками (ефективність вилучення метиленового синього з водного розчину та статична обмінна ємність за Nа+ складають 35 % та 1,7 мг-екв/г, відповідно) при високому виході (80 %). en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.subject сорбція en_US
dc.subject статична обмінна ємність en_US
dc.subject метиленовий синій en_US
dc.subject фосфорилювання en_US
dc.subject рівняння регресії en_US
dc.title Фосфорилювання шкаралуп волоських горіхів для підвищення ефективності очищення водних розчинів en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record