IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Методологія інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів освітнього ступеню «магістр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)