ISSN 2415-363X

Філіпова Н. В. : доповіді, тези доповідей

 

Recent Submissions

 • Демченко, О. П.; Філіпова, Н. В. (2019)
  У статті проведено аналіз динаміки фінансових результатів діяльності об’єкта дослідження, оцінено динаміку і структуру операційних витрат. Зазначено, що важливою складовою частиною методики аналізу фінансового стану ...
 • Філіпова, Н. В. (2019)
  Система надання послуг населенню продовжує перебувати на етапі формування, має ряд досягнень, проте потребує і подальшого розвитку. Особливо це стосується якості послуг, які надаються. Саме тому пропонуємо детальніше ...
 • Філіпова, Н. В.; Беркутова, К. М.; Мельник, І. С. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Організаційно-економічний механізм регулювання ДПП правомірно розглядати як форму взаємодії держави і підприємницьких структур у поєднанні зі способами, принципами, формами та методами такої взаємодії. Реалізація засобів ...
 • Старченко, Г. В.; Філіпова, Н. В. (Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019)
  Потенціалом підвищення ефективності реалізації державний програм та проектів інноваційного розвитку могла б стати державна система управління проектами, що припускала б різноаспектну та відредаговану (до умов мінливого ...
 • Мироненко, М. Ю.; Демченко, О. П.; Філіпова, Н. В. (Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018)
  У статті розглянуто проблеми та перспективи формування ресурсної бази банків. Проаналізовано нормативно-правову базу щодо регулювання діяльності комерційного банку. Наведені економічні нормативи, що застосовуються ...