IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Інженерна та комп’ютерна графіка : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи здобувачам першого рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 «Електрична інженерія»

ISSN 2415-363X