IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Інформатика : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 051 "Економіка" денної та заочної форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)