IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю : методичні вказівки до написання контрольних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право» спеціалізації «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» для денної та заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)