IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Сучасні технології конструювання РЕА : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)