ISSN 2415-363X

Барабаш Алла Григорівна

Recent Submissions

 • Барабаш, А. Г. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2024)
  Земельна реформа має важливе значення, адже вона є необхідною умовою розвитку економічних відносин, ефективного використання земельних ресурсів. У курсі «Правове регулювання земельної реформи» приділяється увага як ...
 • Барабаш, А. Г.; Труба, В. М. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022)
  Конституція України проголошує, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги є обов’язком держави. Але держава не зможе виконати свій обов’язок, якщо її громадяни не будуть дотримуватись правил ...
 • Барабаш, А. Г.; Присяжний, В. В. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022)
  В повсякденному житті ми часто користуємось нотаріальними послугами. Не лише фахівці з права, але й пересічні громадяни знають, що вони можуть з допомогою нотаріуса укласти договори, передати у спадщину майно, засвідчити ...
 • Барабаш, А. Г.; Єрьома, Ж. О. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022)
  Напевно, немає відносин настільки розповсюджених, як спадкові. Всі фізичні особи в той чи інший час і спосіб беруть участь у спадкових правовідносинах. Але не кожний пересічний громадянин розуміє, що до спадкової маси ...
 • Барабаш, А. Г.; Новомлинець, А. О. (Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022)
  Метою даного дослідження є аналіз законодавства України та міжнародних актів щодо забезпечення екологічної безпеки під час війни.
 • Барабаш, А. Г.; Чумаченко, В. Ю. (Осака : СРN, 2022)
  Актуальність теми зумовлена тим, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави. Однією зі складових екологічної безпеки та рівноваги є природно-заповідний ...
 • Барабаш, А. Г.; Костюченко, Н. Д. (Лондон : Когнум, 2022)
  Проблеми у сфері охорони довкілля, забезпечення екологічних потреб людини наразі набувають важливого значення. Інтерес політичних діячів, наукових співробітників та пересічних громадян до проблеми пояснюється незадовільним ...
 • Барабаш, А. Г.; Мишаста, К. Б. (Львів, 2022)
  Піклування про дітей, захист їх прав і свобод відображають рівень гуманності й цивілізованості суспільства. В Україні, як і в усьому світі, значну увагу приділяють забезпеченню прав та інтересів дитини. Одне з найбільш ...
 • Барабаш, А. Г.; Піцан, В. М. (Полтава : ЦФЕНД, 2021)
  Техногенна безпека – це складне міждисциплінарне поняття. Визначення та характеристика техногенної безпеки сьогодні викликає інтерес науковців у різних сферах. Так, техногенну безпеку досліджують фахівці у сфері охорони ...
 • Барабаш, А. Г.; Стеченко, К. Л. (Запоріжжя, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового закріплення поняття та класифікації об’єктів природно-заповідного фонду. Розширення територій та кількості об’єктів природно-заповідного фонду ставить перед науковцями-правниками ...
 • Барабаш, А. Г.; Никипорець, І. О. (Запоріжжя, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню ознак і наслідків обходу закону в міжнародному приватному праві України. З легітимного й доктринальних визначень обходу закону авторки статті виділяють такі ознаки: поняття обходу закону ...
 • Барабаш, А. Г.; Кравченко, В. Я. (Одеса, 2021)
  Статтю присвячено дослідженню права постійного землекористування та оренди землі як найбільш поширеним видам користування землею. Розглядається зміст суб’єктивного права землекористування, основою якого є право володіння ...
 • Барабаш, А. Г.; Мазко, Р. М. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Міжнародне приватне право, яке зазвичай вирішує питання дії законів різних держав щодо відносин за участі іноземного елемента, часто стикається з проблемами колізійного характеру. Колізія – це термін, що походить від ...
 • Барабаш, А. Г.; Жернова, М. Г. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021)
  Незважаючи на численні дослідження джерел права та їх видів, залишаються не висвітленими питання особливостей джерел міжнародного приватного права, їх місця в ієрархії форм вираження правових норм.
 • Барабаш, А. Г.; Коровченко, Н. М. (Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,, 2021)
  Враховуючи, що регулювання сімейних відносин, зокрема питання визначення походження дитини, характеризується традиціями та наявністю національних особливостей для кожної країни, важливо вибрати правильний закон, який ...
 • Барабаш, А. Г.; Губар, Ю. М. (Чернігів : Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021)
  На наш погляд, міжнародні договори посідають центральне місце в системі джерел міжнародного приватного права. Саме міжнародні угоди містять матеріально-правові норми, які доповнюють внутрішньодержавне колізійне регулювання ...
 • Барабаш, А. Г.; Мишаста, К. Б. (Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2021)
  Сучасний стан розвитку українського суспільства характеризується підвищенням навантаження на земельні ресурси і, як наслідок загрожує стати небезпекою для самої людини. Одним із чинників негативного впливу на якісний стан ...
 • Барабаш, А. Г. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Характеризуючи природні властивості озону, які в тій або іншій мірі впливають на правове регулювання цього об’єкта, слід відмітити його здатність до самовідновлення. Атмосфера може самоочищуватись. Проте через величезну ...
 • Барабаш, А. Г.; Cурай, А. О. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  На сьогоднішній день шлюби за участі іноземного елемента є звичайним явищем. Добре, якщо такий шлюб видається щасливим, але часто різниця у менталітеті, звичаях, релігії, побутові негаразди призводять до розірвання ...
 • Барабаш, А. Г. (Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022)
  Під час викладення «Екологічного права» розкриваються: поняття і зміст основних категорій, серед яких предмет, метод і система екологічного права, його принципи, джерела, об’єкти та суб’єкти, право власності на природні ...

View more