IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Просторове моделювання у системі DELCAM PowerShape : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з обов’язкової дисципліни «САПР верстатів та інструментів» для студентів за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)