IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Судові та правоохоронні органи : методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право», освітньо-професійної програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)