IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки ЗВО освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” для спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)