IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Адміністративно-деліктне право : методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньо-професійних програм «Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності», «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Шестак, Л. В.
dc.date.accessioned 2020-01-15T08:57:47Z
dc.date.available 2020-01-15T08:57:47Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/18560
dc.description Адміністративно-деліктне право : метод. вказівки до проведення семінар. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 081 «Право» освіт.-проф. програм «Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності», «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» денної форми навчання / уклад. Л. В. Шестак. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. - 50 с. en_US
dc.description.abstract Методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти підготовлено на основі програми навчальної дисципліни “Адміністративно-деліктне право”, що викладається для здобувачів вищої освіти юридичного факультету Чернігівського національного технологічного університету. У даному навально-методичному виданні викладено загальні положення програми навчальної дисципліни “Адміністративно-деліктне право”, умови проведення поточного атестаційного контролю, плани семінарських занять, а також орієнтовний перелік питань для підсумкового атестаційного контролю. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title Адміністративно-деліктне право : методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» освітньо-професійних програм «Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності», «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» денної форми навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record