IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Теорія руху автомобіля : методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи для підготовки ЗВО освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" освітньої-професійної програми «Автомобільний транспорт»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)