IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Getting to know social work : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)